Stichting Aquarius

menu knop Stichting Aquarius | Geschiedenis | Locatie | Publicaties | Sponsors | VacaturesContact
Het International Youth Film Festival Rotterdam wordt georganiseerd door Stichting Aquarius en wordt gesponsord door Huis Der Zotheid. Beide organisaties kwamen na de rellen tegen asylseekers samen in november 2015 in Rotterdam.

Met het Internationale Jeugdfilmfestival Rotterdam willen de initiatiefnemers Willma Kun (House of Craziness – Huis Der Zotheid) en Erik Van Loon (Stichting Aquarius – Stichting Aquarius) kinderen in Rotterdam laten zien hoe kinderen in andere landen leven, wat voor soort religies en gewoonten ze hebben, eten ze en de problemen die ze moeten overwinnen.

2016 Dit is geen Hollywood
2017 Aarde, Lucht en Waterverontreiniging
2018 Leven met een beperking
2019 De grote stad
2020 Oorlog, Vrede en Schoonheid
2021 Mensen, dieren en planten